top of page

מרץ 2021

מדיניות איכות חברת א.פריאון א. ברודנר אדריכלים ומתכנני ערים

LogoPART.jpg

חברת א. פריאון א. ברודנר אדריכלים ומתכנני ערים, ההנהלה ועובדיה, שמה לה כמטרה עליונה חתירה מתמדת למצוינות, מקצועיות, מקצוענות ורמת איכות גבוהה למוצריה, לצד רמת שירות גבוהה וקיום קשרים הדוקים עם לקוחותיה.

.החברה מאמינה שדרך זו - היא הדרך העיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם המלאה של לקוחותיה ולהצלחתה כחברה מובילה בתחום

פרוט עקרונות מדיניות האיכות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם:

  • מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים ואספקת שירותים ברמה איכותית גבוהה

  • פיתוח, הגדרה ובקרה של תהליכים בעבודה אשר יבטיחו יעילות של החברה ויתרמו להצלחתה

  • פיתוח מדדי איכות במתן שירות והטמעת תרבות איכות והפקת לקחים

  • ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית ושאיפה למצוינות

  • מעורבות, מחויבות, מנהיגות ואחריות אישית של הנהלה ועובדיה ללקוח ולפרויקטים

  • טיפוח כוח האדם בחברה והכשרתו באופן שוטף למיומנות ולמקצוענות

  • עמידה בחוקים, צווים והתקנות תוך שמירה על עדכון הידע המקצועי

  • אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO:9001:2015 תוך שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות

.חברת  א. פריאון א. ברודנר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ תפעל בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בפעילותה

.הבטחת איכות יעילה בכל הדרגים ושאיפה למצוינות תתרום לפעילותה היעילה של החברה

.הנהלת החברה תדריך, תלמד ותנחה את כל עובדיה לנהוג על פי נהלי האיכות על ידי ביצוע הדרכות שוטפות ותקופתיות

אורן ברודנר

אלכס פריאון

bottom of page