top of page

SHOP TIME

date. 2016

place. Petah tikva

status. Level A- completed

project description. A complex for employment and commerce that includes a 3-storey basement

area. 90,000 m2

client. the White Square

שופ טיים

2016 .תאריך

מיקום. פתח תקווה, רמת סיב

סטאטוס ביצוע. שלב א' הושלם. שלב ב' תב"ע בסמכות מקומית הושלם . שלב ג' תב"ע בסמכות ועדה מחוזית - לקראת הגשה

 תיאור הפרויקט. מתחם לתעסוקה ומסחר הכולל 3 קומות מרתף. מבני מסחר יוצרים שדרה פנימית שוקקת. מגדל המשרדים פונה לפינת הרחובות תוצרת הארץ ושדרות יצחק רבין. הפרויקט כולל עיצוב חזיתות משרביה יחודיות כמעטפת כפולה. הפרוייקט נבנה במספר שלבים – חלקו המסחרי פעיל ומאוכלס, בימים אלו מקודם היתר ע"ב התב"ע המקומית לתוספת מגדל משרדים בין 20 קומות מעל המסחר הקיים. המשך הפרויקט הינו קידום תב"ע מחוזית למגדל משרדים בן 42 קומות סה"כ

 שטחכ-90,000 מ"ר

לקוח. הכיכר הלבנה

bottom of page