top of page

Rami levi center, Kiryat gat

date. 2018

place. Petah tikva

status. 

project description. descriptions 

area. 123456 dunam 

client. 

מתחם רמי לוי, קרית גת

2015 .תאריך

מיקום. אזור התעשיה, בין רחוב צורן והפלדה'

סטאטוס ביצוע. היה היתר, היו תכניות לביצוע. עצרו הכל ועכשיו מוציאים שוב היתר כי פג תוקפו של הקודם

 תיאור הפרויקט. התכנון המוצע בשלב א' כולל קומת מסחר, הסעדה וסופרמרקט כעוגן בשלב ב' (העתידי) של הפרויקט מתוכננים שני בנייני משרדים מעל קומת המסחר

שטח. שלב א' כ-13,000 מ"ר שלב ב' כ- 26,000 מ"ר

 לקוח. רמי לוי שיווק השקמה

bottom of page